Kategorier
Ikke-kategoriseret

Forhistorie til Slægten Fonnesbæk

Jeg har i sin tid fået fortalt at vores navn stammede fra Jens Fonvad; han og familien boede op af Fonnesbæk bæk og derfor tog navnet Fonnesbæk. Endvidere blev jeg meget overrasket at få at vide af Erik Hilmar Kragh, at navnet er KØBT.Er der nogen der har mere kendskab til dette, er jeg meget intersseret og det kunne være en interessant historie at få med til denne side.

Fra Bogen.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellen Jydsk Slægtsforskning, Viborg, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemandtal mm.

Hver slægtslinie i anetavlen er fuldt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger og andre arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende kirkebøger undersøgt. 

Hvor gamle dokumenter citeres, gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m.v. der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på indentificering af hver enkelt fadder eller forlover.

Efterkommer oversigten er for de nulevendes vedkommende hovedsagelig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, i det der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, der er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftligt henvendelse. Hvor der mangler, skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde addresser og -desværre- nogle helt negative forespørgelser.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der forekommer derfor tilfælde, hvor søskendes efternavne er stavet forskelligt. 

Til slut udtrykker i ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

                                         Jysk slægtsforskning.

Slægtsbog over slægten Fonnesbæk 015
Udarbejdet i 1972. Jydsk Slægtsforskning, Viborg