Jens Pedersen (Uhre) FONNESBÆK & Jensine Jensen

ANE 2
JENS PEDERSEN (UHRE) FONNESBÆK                     68 ÅR

JENSDATTER “STORE ELSE”

F. 14/8 – 1834 I UHRE, IKAST SOGN
DØBT: 17/8 – 1834 I IKAST SOGN
GUDMOR: MAREN JENSDATTER FRA BØJLUND I KARUP SOGN, MED FULGTE PIGEN CATHRINE JENSDATTER I MUNKLINDE.
GUDFADDERE: HUSMAND PEDER MADSEN AF LIND I RIND SONG, HUSMAND CHRISTEN JEPSEN PÅ UHRE MARK SAMT METTE MARIE LAUSDATTER, UHRE MARK.
G. 28/12 – 1858 I GJELLERUP KIRKE M. JENSINE JENSEN
5/4 – 1902 I TANDERUPKJÆR, SNEJBJERG SOGN
FAR: CHRISTEN PEDERSEN  GIFT 4 GANGE
MOR: ELSE

DEN 5/12 – 1867 FIK HAN TILSKØDET EJENDOMMEN I TANDERUPKÆR SKØDET, DER ER BEVARET I SLÆGTENS EJE. 

 Jeg er ikke bekendt med hvem der har den.

TILSKØDET EJENDOMMEN I TANDERUPKÆR, HAR FØLGENDE ORDLYD:”UNDERSKREVNE KAMMERRÅD H.F.P. LETH I KJØBENHAVN SÆLGER, SKJØDER OG ALDELES OVERDRAGER HERVED TIL JENS PEDERSEN TANDERUP, EN PARDEL SOM VED INDENRIGSMINISTERIETS UDSTYKNINGSAPPROBATION AF 8. FEBRUAR 1859 ER UDSTYKKET FRAA DEN MIG IFØLGE SKØDE AF 26/6 – 1853, TINGLÆST 2 JULI S.Å., DA TILHØRENDE TANDERUP HOVEDGÅRD I SNEJBJERG SOGN, HVILKEN PARCEL UNDER MATR. NR. 16=AF TANDERUP ER SKYLDFØRT FOR ÆGTHARTKORN 3 FJDK. 1./4 ALB., GL. SKAT 27 SKILL. IFØLGE UDSTYKNINGSAPPROBATIONEN HAR KØBEREN BEBYGGET OG BEBOER PARCELLEN.
OG DA KJØBEREN JENS PEDERSEN HAR BEIGTIGET DEN ACCORDEREDE KJØBESUM

600 RBD., ER SEX HUNDREDE RIGSDALER TIGSDALER, SÅ SKAL DEN HERVED SKJØDEDE PARCEL NU TILHØRE HAM I ET OG ALT MED DE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER JEG HIDTIL HAR EJET SAMME FOR VANHJEMMEL INDESTÅR JEG EFTR LOVEN, OG DOG SKAL KJØBEREN TÅLE ANMÆRKNING OM ALLE EFTER PANTEBOGENS UDVISENDE PÅ PARCELLEN HVILENDE HÆFTELSER, NAVNLIG ANMÆRKNING OM EN DEN 15 JUNI 18 MAGESKIFTECONTRAKT MED A.V.H. SABRO, HVILKEN CONTRAKT BL.A. OMFATTER DEN HERVED SKJØDEDE PARCEL.

              MED DETTE SKJØDE FØLGER AUTORISERET UDSTYKNINGSKORT.
              TIL BEKRÆFTELSE MED MIN UNDEERSKRIFT VIDNEFAST.
              KJØBENHAVN DEN 5. DECEMBER 1867
                                                                                                    LETH.
                                                                                 C. BRIS.
              TIL VITERLIGHED S.M.MOESBÖL.

              AT BEMELDTE PARCEL ER BEBYGGET OG BEBOET ATTIESICRES                  HERVED. SNEJBJERG DEN 14. DECEMBER 1867.
                                                                                      P.T.MICHELSEN.                                                                                     SOGNEFOGED I SNEJBJERG.


              AT SKATTER OG AFGIFTER TIL 30. JUNI 1867 ERE BETALTE AF INDBEMLEDTE
EJENDOMATTESTÆRE.
              RINGKJØBING AMTSTUE, 18. DECEMBER 1867.
                                                                                      J. JENSEN


              DA OMHANDLEDE PARCEL ER BEBYGGET OG HARTKORN OG GAMMELSKATTER ER TIGTIGE ANGØRT HAVE HERFRA INTET MED TINGLÆSNINGEN AF DETTE SKJØDE AT ERINDRE.
 

              RINGKØBINGS AMT DEN 18. DECEMBER 1867.
                                                                                      J. STAMPS.


              LÆST I HAMMERUM HERREDSRET DEN 21. DECEMBER 1867 OG INDFØRT I SKJØDE- OG PANTEPROTOKOLLEN.

Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk – ANER 
Peder Nielsen (1757-)Anne Pedersdatter (-)Jens Pedersen (1766-)Mette Eriksdatter (1773-) 
Christen Pedersen (1795-1872 Uhre, Ikast)Else Jensdatter (1809 Boulund, Karup – 1884 Thulstrup, Ikast)
Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk
Ref.fon-3, af Noter
Født: 14 aug. 1834 Uhre, Ikast Død: 5 apr. 1902 Tanderupkjær, SnejbjergDøbt: Begr:
Senest opdatering: 28 maj 2002 Hammerum Herred
Ægtefælle / partner #1 – viet 28 dec 1858, Gjellerup med:
Jensine Jensen født 18 jul 1838, Hammerum, Gjellerup – død 21 jun 1918, Herning

Christen Pedersen

Født: Omk 1795 Død: 20 jun 1872 Uhre, IkastDøbt: Begr.
  
Ægtefælle / partner #1  –  viet 15 nov 1833, Ikast med:
Else Jensdatter   født 15/11 – 1809, Boulund, Karup -død 27 mar 1884, Thulstrup, Iksat  
  
Børn:
[1]   1 –  Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk   [1834 – 1902]  &Jensine Jensen  
    Noter for Christen Pedersen Christen Pedersen beboede ejendommen matr. nr. 24a i. Tulstrup i henhold til skøde af 1860 fra Niels Thygesen. I Bernhard Larsens bog om Ikast sogn fortælles det, at Christen Pedersen var gift 4 gange “og han sagde: Det bliver længere jo bedre”.

Else Jensdatter, som han dog var gift med i næsten 40 år, kaldes i samme kilde “store Else”.
 
Else Jensdatter
Aka: Store Else Ref. fon-5
  
 Født: 1809 Boulund, Karup Død: 27 mar 1884 Thulstrup, Ikast Døbt: Begr:
 Senest opdatering: 23 okt 2005
  
Ægtefælle / partner #1  –  viet 15 nov 1833, Ikast med:
Christen Pedersen   født Omk 1795, – død 20 jun 1872, Uhre, Ikast
  
Børn:
[1]   1 –  Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk   [1834 – 1902]   &Jensine Jensen
  Jens Pedersen
Gaardmand i Boulund, Karup
Ref.  fon-10 
 
 Født: 1766 Boulund, Karup Død: Ukendt datoDøbt: 18 okt 1766 Karup Begr:
 Senest opatering: 23 okt 2005
 Ægtefælle / partner #1 Mette Eriksdatter   født 1773, Oustrup, Thorning 
  Børn:
[1]   1 –  Else Jensdatter   [1809 – 1884]   &Christen Pedersen
[1]   1 – a –  Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk   [1834 – 1902]  & Jensine Jensen  
Mette Eriksdatter
  
Født: 1773 Oustrup, Thørning Død: Ukendt datoDøbt: 18 okt 1773 Thorning Brgr:
Seneste opdatering: 23 okt 2005
Ægtefælle / partner #1     Jens Pedersen   født 1766, Boulund. Karup
Børn:
 [1]   1 –  Else Jensdatter   [1809 – 1884]   &Christen Pedersen
  

ANE. Nr. 3
JENSINE JENSEN                           80 ÅR

F. 18/7 – 1838 I HAMMERUP, GJELLERUP SOGN
D. 29/7 – 1838 I GJELLERUP
FADDERE: PIGEN JOHANNE NIELSDATTER, PIGEN KIRSTEN

NIELSDATTER, BEGGE AF AGERSKOV, KARLEN NIELS

CHRISTENSEN OG PIGEN MAREN LAUSTDATTER AF VESTERGAARD

I HAMMERUP.       
G. 28/12 – 1858 I GJELLERUP KIRKE M. JENS PEDERSEN UHRE
21/6 – 1918 I HERNING
FAR: JENS FONVAD LAUGESEN
MOR: MARIANNE CHRISTENSDATTER RAMSTED

BROR: LAUGE CHRISTIAN JENSEN

SØSTER: MAREN JENSDATTER
BOSAT: SNEJBJERG PR. HERNING
7 BØRN:

I JENS FONVAD FONNESBÆK
II MARIANE JENSEN (FONNESBÆK)
III METTE MARIE JENSEN (FONNESBÆK)
IIII CHRISTEN PEDER FONNESBÆK
V MAREN JENSEN (FONNESBÆK)
VI KAROLINE MARIE JENSEN (FONNESBÆK)
VII LAUGE KRISTIAN FONNESBÆK

VIII ELSE JENSEN

Jensine Fonvad Pedersen (født Jensen)

Fødsel:Dag Måned 1838 – Sted
Død:Dag Måned 1918 – Sted
Forældre:Navne på begge forældre
Søskende:Lauge Christian Jensen og navn på endnu en søster
Ægtemand:Navnet på Ægtemand
Børn:Jens Fonvad Fonnesbæk og navne på 7 mere børn

Jensine Fonvad Pedersen Fonnesbaek (born Jensen), 1838 – 1918

Jensine Fonvad Pedersen Fonnesbaek (born Jensen) was born on month day 1838, at birth place, to 6 – Jens Fonvad Laugesen and 7 – Mariane Fonvad Laugesen (born Christensdatter Ramsted).

6 was born on July 6 1806, in Vester Hundkjær, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark.

7 was born on June 7 1813, in Fastrup, Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark.

Jensine was baptized on month day 1838, at baptism place.

Jensine married Jens Pedersen Uhre on month day 1858, at age 20 at marriage place.

Jens was born on August 14 1834, in Uhre, Ikast Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark.

They had one son: Christen Peder Jensen Fonnesbæk.

Jensine lived in 1860, at address.

She lived in 1870, at address.

She lived in 1890, at address.

She lived on month day 1901, at address.

She lived on month day 1906, at address.

Jensine passed away on month day 1918, at age 79 at death place.

Kilde: MyHerritage okt. 2019

Ringkøbing amt Hammerum herred

      1890 Snejbjerg sogn C2779      Fkt-1890;  Snejbjerg – Tanderupkjær ; 253; 10

1248Jens Pedersen Fonnesbæk;m   55  giftIkast, Ringkjøbingamt; FolkekirkenHusfader / Husmand1869
1249Jensine Jensen  k  51  gift Gjellerup, Ringkjøbing amt; Folkekirken Husmoder1852
1250Mette Marie Jensen  k  21 ugift Sneiberg, Ringkjøbing amt; Folkekirken Barn1869
1251Christian Peder Jensen m  19 ugift Sneiberg, Ringkjøbing amt; Folkekirken Barn1871
1252Karoline Marie Jensen k   14 ugift Sneiberg, Ringkjøbing amt; Folkekirken Barn1876
1253Lauge Chr. Jensen m  11 ugift Sneiberg, Ringkjøbing amt; Folkekirken Barn1879

Navn:  Jens Fonvad Laugesen

Fødsel: 1806 —  Hundkjær Snejbjerg sog

Død: 13. juli 1838 (Alder: 31-32) —  Hammeru mark Gjellerup

Søn af Lauge Nielsen (Fuglsang) og Maren Jensdatter

      Mariane Christensdatter (Ramsted) 1813-? Datter af Christen Christensen (Ramsted) og Ane Christensdatter

Navn:  Jensine Jensen 

Fødsel: 18. juli 1838 —   Hammeru, Gjellerup sogn

Død: 21. juni 1918 (Alder: 79) —   Herning

(fundet på MyHeritage 2019)

Jensine Fonvad Pedersen (født Jensen)

Fødsel:Dag Måned 1838 – Sted
Død:Dag Måned 1918 – Sted
Forældre:Navne på begge forældre
Søskende:Lauge Christian Jensen og navn på endnu en søster
Ægtemand:Navnet på Ægtemand
Børn:Jens Fonvad Fonnesbæk og navne på 7 mere børn

Jensine Jensen       – ANER

 Ref.fon-3

Niels Møller   

Lauge Nielsen (1698-1783)Mette christensdatter (1703-1757)Jacob Nielsen 81693-1761)Karen Jensdatter (1690-1741)

  Niels Laugesen Sig Maren Jacobsdatter  

Peder Nielsen
(1757 – )
Anne Pedersdatter
( – )
Jens Pedersen
(1766 – )
Mette Eriksdatter
(1773 – )
Christen Pedersen
(1795 – 1872 Uhre, Ikast)
Else Jensdatter
(1809 Boulund, Karup – 1884 Thulstrup, Iksat)
Født: 18 jul 1838 Hammerum, Gjellerup Død: 21 jun 1918 HerningDøbt: 29 Jul 1838 Gjellerup Begr:

Ægtefælle / partner #1 – viet 28 dec 1858, Gjellerup med: Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk født 14 aug 1834, Uhre, Ikast – død 5 apr 1902, Tanderupkjær, Snejbjerg

Niels Laugesen Sig
(1727 – 1810)
Maren Jacobsdatter
(1725 – 1805)
Jens Jensen
( – )
Bodil Jensdatter
( – )
Christen Ramsted
(1750 – )
Maren Poulsdatter
( – 1808)

( – )

( – )
Lauge Nielsen Fuglsang
(1753 – 1828)
Maren Jensdatter
(1768 – 1860)
Christen Christensen
(1765 – )
Ane Christensdatter
( – 1854)
Jens Fonvad Laugesen
(1806 V. Hundkjær, Snejbjerg – 1838 Hammerum Mark, Gjellerup)
Marianne Christensdatter Ramsted
(1813 Fastrup, Gjellerup – )
Jensine Jensen

Jens Fonvad Laugesen
Husmand i Hammerum 
Ref. af, fon-6 
F. 1806 i Hundkjær Snejbjerg 
DØD: 13/1 – 1838 i Hammerup Mark, Gjellerup 
  
Mariane Christensdatter Ramsted 
F. 7/6 – 1813 i Fastrup 
DØD: Ukendt dato 
Far: Christen Christensen (Ramsted) 
F. 1762 
DØD: 26/7 – 1842 i Sdr. Fastrup 
MOR: Ane Christensdatter 
F. 1773DØBT: 18/7 – 1773
DØD: 6/9 – 1854 i Sdr. Fastrup 
  

      Lauge Nielsen Fuglsang 
Skrædder og gårdmand i Hundkjær, Snejbjerg Ref af ss2, fon-12, gas Noter

Født: 3 dec 1753 Fuglsang, Vinding Død: 30 maj 1828 Hundkjær, SnejbjergDøbt: 12 dec 1753 Vinding Begr: 1828 Snejbjerg

Ægtefælle / partner #1 – viet 21 okt 1792, Tjørring med:
Maren Jensdatter født 1768, Sivebæk, Tjørring – død 1860, Hundkjær, Snejbjerg

            Maren Jensdatter
Ref af. fon-13

Født: 1768 Sivebæk by, Tjørring Død: 5/2 – 1860 Hundkjær, SnejbjergDøbt: Begr: 1860 Snejbjerg

 Ægtefælle / partner #1 – viet 21 okt 1792, Tjørring med:
Lauge Nielsen Fuglsang født 3 dec 1753, Fuglsang, Vinding – død 30 maj 1828, Hundkjær, Snejbjerg

 Ægtefælle / partner #1 – viet 21 okt 1792, Tjørring med:
Lauge Nielsen Fuglsang født 3 dec 1753, Fuglsang, Vinding – død 30 maj 1828, Hundkjær, Snejbjerg

 Født: 1768 Sivebæk, Tjørring Død: 1860 Hundkjær, SnejbjergDøbt: Begr: 1860 Snejbjerg

Ægtefælle / partner #1 – viet 21 okt 1792, Tjørring med:
Lauge Nielsen Fuglsang født 3 dec 1753, Fuglsang, Vinding – død 30 maj 1828, Hundkjær, Snejbjerg

 Marens forældre:
Jens Jensen
 Ref. fon-26 Noter

Noter for Jens JensenLundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol. Hjerm, Ginding, Skodborg og Vandfuld herreder. 1792-1793. B8 – 1099

1733 Oluf Sørensen i Agerskov i Bording sogn. 17.3.1798. VI, fol.17B, 25B, VII, fol.4.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Rasmus Nislev i Frederiksværk. B: Laurids, Kirsten. FM: Niels Mortensen.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 27. FM: farbror Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn, morbror Christen Juulsgaard i Bording sogn.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter. B: Anne Cathrine.

2018 Maren Olufsdatter i Agerskov i Bording sogn. 7.8.1800. V, side 54, VI, fol.35.
Enke. A:

1) halvbror Oluf Sørensen, [skifte 17.3.1798 lbnr.1733]. 6B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 28, Anne Cathrine 16, Laurids 14, Kirsten 8
2) halvbror Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn
3) halvsøster Mette Sørensdatter, død. 1B: Else Andersdatter g.m. Søren Christensen i Moselund.

http://hammerum-herred.dk/forum/viewthread.php?rowstart=20&forum_id=2&thread_id=963#5344

Barbara Marie Christensdatter begraves i Sunds l. søndag e. påske 1784, 52 år gl.

1686 Jens Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn. 28.4.1796. IV, fol.31.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Jensen i Østergård i Tjørring sogn. B: Jens 30, Jens Christian 25, Kirsten g.m. Anders Sørensen i Holingholt, Christence g.m. Knud Pedersen i Gullestrup, Maren g.m. Lauge Nielsen i Hundkær, Sidsel Cathrine 20. FM: Engelbrecht Henriksen Helstrup.

Barbara Maria døbt 17. søndag, e. trin. 1786

Fkt-1787; Sunds – Hollingholt; 2;
220; Anders Sørensen; m; 54; gift,2; Mand / Fæstebonde og gaardbeboer
221; Kirsten Jensdatter; k; 27; gift,1; Hans kone
222; Kirsten Andersdatter; k; 20; ,1; Hans datter af første Ægteskab
223; Barbara Marie Andersdtr.; k; 2; ; Af første ægteskabFkt-1801; Sunds – Hollingholt bye; 159121;
450; Anders Sørensen; m; 29; gift,1; Hosbonde / Boelsmand
451; Kirsten Jensdatter; k; 32; gift,2; Hans kone
452; Jens Andersen; m; 10; ugift; Deres søn

Ægtefælle / partner #1 – viet 3 jul 1759, Tjørring med:
Bodil Jensdatter
Børn:
[1] 1 – Maren Jensdatter [1835 – ]
[1] 2 – Lauge Christian Jensen [1836 – ]
[1] 3 – Jensine Jensen [1838 – 1918] &Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk
 Bodil Jensdatter
 Ref. fon-27 
Født: Død:Døbt: Begr:
  Ægtefælle / partner #1 – viet 3 jul 1759, Tjørring med: Jens Jensen
Børn:
[1] 1 – Hans Christian Laugesen [1796 – 1873] &Else Maria Jensdatter
[1] 1 – a – Jens Hansen [1827 – 1894] &Kirsten Madsdatter &&Birthe Marie Sørensdatter
[1] 1 – a – 1 – Mads Jensen [1856 – ]
[1] 1 – a – 2 – Else Mariane Mathilde Jensen [1860 – 1870]
[1] 1 – a – 3 – Lauge Christian Jensen [1863 – 1870]
[1] 1 – a – 4 – Karen Jensen [1865 – ]
[1] 1 – b – Dødfødt [1828 – 1828]
[1] 1 – c – Maren Hundkjær Hansdatter [1831 – 1831]
[1] 1 – d – Lauge Hansen [1831 – ]
[1] 2 – Jens Laugesen Hundkjær [ – ] &
[1] 2 – a – Jens Gosmer Jensen [1828 – 1874] &Sidsel Marie Andersdatter
[1] 2 – a – 1 – Jens Jensen [1859 – ]
[1] 2 – a – 2 – Anders Jensen [1860 – ]
[1] 2 – a – 3 – Jesper Jensen [1862 – ]
[1] 2 – a – 4 – Kirsten Marie Jensen [1865 – ] &Jens Nørskov Jørgensen
[1] 2 – a – 5 – Gjertrud Marie Jensen [1868 – ] &Jens Andersen
[1] 3 – Jens Fonvad Laugesen [1806 – 1838] &Marianne Christensdatter Ramsted
[1] 3 – a – Maren Jensdatter [1835 – ]
[1] 3 – b – Lauge Christian Jensen [1836 – ]
[1] 3 – c – Jensine Jensen [1838 – 1918] &Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk

Noter for Lauge Nielsen Fuglsang;Snejbjerg – 1801, Hundkiærgaard, 1;;;B9003, Side 154
175; Lauge Nielsen; 48; Gift, 1; Huusbonde / Gaardbeboer, selveyer og skræder
176; Maren Jensdatter; 33; Gift, 1; Hans kone
177; Bodild Jensdatter; 67; Enke, 1; Konens moder
178; Iver Pedersen; 25; Ugift; Tienestekarl / Landsoldat
179; Anna Cicilia Thomasdatter; 16; Ugift; Tienestepige
180; Kirsten Marie Mikkelsdatter; 26; Ugift; Til leye boende
181; Nicolay Laugesen; 9; Ugift; Huusbondens søn
182; Jens Laugesen; 7; Ugift; Huusbondens søn
183; Hans Christian Laugesen; 4; Ugift; Huusbondens søn
184; Erik Laugesen; 2; Ugift; Huusbondens søn

Noter for Jens Jensen

Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol. Hjerm, Ginding, Skodborg og Vandfuld herreder.

1792-1793. B8 – 1099

1733 Oluf Sørensen i Agerskov i Bording sogn. 17.3.1798. VI, fol.17B, 25B, VII, fol.4.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Rasmus Nislev i Frederiksværk. B: Laurids, Kirsten. FM: Niels Mortensen.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 27. FM: farbror

Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn, morbror Christen Juulsgaard i Bording sogn.
Andet ægteskab med Maren Christensdatter. B: Anne Cathrine.

2018 Maren Olufsdatter i Agerskov i Bording sogn. 7.8.1800. V, side 54, VI, fol.35.
Enke. A:
1) halvbror Oluf Sørensen, [skifte 17.3.1798 lbnr.1733]. 6B: Søren i Holsten, Niels sst, Kirsten 28,Anne Cathrine 16, Laurids 14, Kirsten 8
2) halvbror Anders Sørensen i Holingholt i Sunds sogn
3) halvsøster Mette Sørensdatter, død. 1B: Else Andersdatter g.m. Søren Christensen i Moselund.

http://hammerum-herred.dk/forum/viewthread.php?rowstart=20&forum_id=2&thread_id=963#5344

Barbara Marie Christensdatter begraves i Sunds l. søndag e. påske 1784, 52 år gl.

1686 Jens Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn. 28.4.1796. IV, fol.31.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Jensen i Østergård i Tjørring sogn. B: Jens 30, Jens Christian 25,

Kirsten g.m. Anders Sørensen i Holingholt, Christence g.m. Knud Pedersen i Gullestrup, Maren g.m.

Lauge Nielsen i Hundkær, Sidsel Cathrine 20. FM: Engelbrecht Henriksen Helstrup.

Barbara Maria døbt 17. søndag, e. trin. 1786


Fkt-1787; Sunds – Hollingholt; 2;
220; Anders Sørensen; m; 54; gift,2; Mand / Fæstebonde og gaardbeboer
221; Kirsten Jensdatter; k; 27; gift,1; Hans kone
222; Kirsten Andersdatter; k; 20; ,1; Hans datter af første Ægteskab
223; Barbara Marie Andersdtr.; k; 2; ; Af første ægteskab

Fkt-1801; Sunds – Hollingholt bye; 159121;
450; Anders Sørensen; m; 29; gift,1; Hosbonde / Boelsmand
451; Kirsten Jensdatter; k; 32; gift,2; Hans kone
452; Jens Andersen; m; 10; ugift; Deres søn


Niels Møller
(1635 – 1710)

Ane Christoffersdatter
( – )

Christen Iversen
(1660 – 1726)

Karen Pedersdatter
( – )
Lauge Nielsen
(1698 Sig, Idum – 1783 )
Mette Christensdatter
(1703 Mellem Hedegaard, Idom – 1757 )
 Jens Fonvad Laugesen
Lauge Nielsen Fuglsang’s forældre
Niels Laugesen Sig 
Ref. gas,af Noter 
Født: 1727 Sig, Idum Død: 1810 Fuglsang, VindingDøbt: 22 feb 1726/27 Idum Begr:
Seneste opdatering: 21 feb 2011
  
Ægtefælle / partner #1 – viet 8 nov 1752, Vind med:
Maren Jacobsdatter født 1725, Straasø, Vind – død 3 jun 1805, Fuglkjærhus, Vind
Maren Jacobsdatter
Ref. ls Noter 
Født: 1725 Straasø, Vind Død: 2 jun 1805 Fuglkjærhus, VindDøbt: 22 apr 1725 Vind Begr:
Ægtefælle / partner #1 – viet 8 nov 1752, Vind med:
Niels Laugesen Sig født 1727, Sig, Idum – død 1810, Fuglsang, Vinding
Børn:
[1] 1 – Lauge Nielsen Fuglsang [1753 – 1828] &Maren Jensdatter
[1] 1 – a – Hans Christian Laugesen [1796 – 1873] &Else Maria Jensdatter
[1] 1 – a – 1 – Jens Hansen [1827 – 1894] &Kirsten Madsdatter &&Birthe Marie Sørensdatter ==>
[1] 1 – a – 2 – Dødfødt [1828 – 1828]
[1] 1 – a – 3 – Maren Hundkjær Hansdatter [1831 – 1831]
[1] 1 – a – 4 – Lauge Hansen [1831 – ]
[1] 1 – b – Jens Laugesen Hundkjær [ – ] &
[1] 1 – b – 1 – Jens Gosmer Jensen [1828 – 1874] &Sidsel Marie Andersdatter ==>
[1] 1 – c – Jens Fonvad Laugesen [1806 – 1838] &Marianne Christensdatter Ramsted
[1] 1 – c – 1 – Maren Jensdatter [1835 – ]
[1] 1 – c – 2 – Lauge Christian Jensen [1836 – ]
[1] 1 – c – 3 – Jensine Jensen [1838 – 1918] &Jens Pedersen (Uhre) Fonnesbæk
[1] 2 – Jacob Nielsen [1755 – ]
[1] 3 – Mette Catrine Nielsdatter [1757 – ]
[1] 4 – Mette Kirstine Nielsdatter [1758 – 1828]
[1] 5 – Jacob Nielsen [1760 – ]
[1] 6 – Marianne Nielsdatter [1762 – ]
[1] 7 – Maren Nielsdatter [1764 – ]
[1] 8 – Hans Nielsen Junge [1767 – 1845] &Sidsel Poulsdatter
[1] 8 – a – Poul Hansen [1791 – 1870] &Ane Jensdatter
[1] 8 – a – 1 – Sidsel Poulsdatter [1819 – 1878] &Peder Poulsen &&Ole Nielsen ==>
[1] 8 – b – Maren Hansdatter [1794 – ]
[1] 8 – c – Karen Hansdatter Junge [1796 – 1833] &Peder Hansen
[1] 8 – c – 1 – Marie Ann Cecilia Pedersdatter [1822 – 1898] &Mads Nielsen ==>
[1] 8 – c – 2 – Nikoline Pedersdatter [1825 – ]
[1] 8 – c – 3 – Karen Marie Pedersdatter [1828 – ]
[1] 8 – c – 4 – Hansine Pedersdatter [1828 – ]
[1] 8 – c – 5 – Hans Pedersen [1832 – ]
[1] 8 – d – Niels Hansen [1798 – ]
[1] 8 – e – Marianne Hansdatter [1802 – ]
[1] 8 – f – Jens Christian Hansen [1803 – ]
[1] 8 – g – Maren Hansdatter [1803 – ]
[1] 8 – h – Maren Hansdatter [1812 – ]
Noter for Niels Laugesen Sig I 1752 oprettede hr. Friederich til Krogsdal i Idom sogn en ejendom i Vind sogn, der kaldes Fældhus efter Fæls eng, Niels Laugesen Sig var den første husfæster i denne ejendom, desuden var han smed og skrædder. Ejendommen kaldes også Fuglkær
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,8955.msg45547.html#msg45547
  
  Noter for Maren Jacobsdatter Børn:
Lauge Nielsen f. 1753
Jacob Nielsen f. 1755
Mette Catrine Nielsdatter f. 1757
Mette Kirstine Nielsdatter f. 1757
Jacob Nielsen f.1760
Marianne Nielsdatter f. 1762
Maren Nielsdatter f. 1764
Hans Nielsen f. 1767
 
    Niels Laugesen Sig’s forældre
Lauge Nielsen
Ref. ls, Noter 
 Født: Omk 1698 Sig, Idum Død: 21 jan 1783Døbt: Begr: 26 jan 1783 Idom

Ægtefælle / partner #1 – viet Omk 1726, Idum ? med:
Mette Christensdatter født 1703, Mellem Hedegaard, Idom – død 1 nov 1757

  Mette christensdatter
Ref. ls, Noter 
Født: 1703 Mellem Hedegaard, Idom Død: 1 nov 1757Døbt: 4 maj 1703 Idom Begr: Idom

Ægtefælle / partner #1 – viet Omk 1726, Idum ? med:
Lauge Nielsen født Omk 1698, Sig, Idum – død 21 jan 1783

Børn:
[1] 1 – Niels Laugesen Sig [1727 – 1810] &Maren Jacobsdatter
[1] 1 – a – Lauge Nielsen Fuglsang [1753 – 1828] &Maren Jensdatter
[1] 1 – a – 1 – Hans Christian Laugesen [1796 – 1873] &Else Maria Jensdatter ==>
[1] 1 – a – 2 – Jens Laugesen Hundkjær [ – ] & ==>
[1] 1 – a – 3 – Jens Fonvad Laugesen [1806 – 1838] &Marianne Christensdatter Ramsted ==>
[1] 1 – b – Jacob Nielsen [1755 – ]
[1] 1 – c – Mette Catrine Nielsdatter [1757 – ]
[1] 1 – d – Mette Kirstine Nielsdatter [1758 – 1828]
[1] 1 – e – Jacob Nielsen [1760 – ]
[1] 1 – f – Marianne Nielsdatter [1762 – ]
[1] 1 – g – Maren Nielsdatter [1764 – ]
[1] 1 – h – Hans Nielsen Junge [1767 – 1845] &Sidsel Poulsdatter
[1] 1 – h – 1 – Poul Hansen [1791 – 1870] &Ane Jensdatter ==>
[1] 1 – h – 2 – Maren Hansdatter [1794 – ]
[1] 1 – h – 3 – Karen Hansdatter Junge [1796 – 1833] &Peder Hansen ==>
[1] 1 – h – 4 – Niels Hansen [1798 – ]
[1] 1 – h – 5 – Marianne Hansdatter [1802 – ]
[1] 1 – h – 6 – Jens Christian Hansen [1803 – ]
[1] 1 – h – 7 – Maren Hansdatter [1803 – ]
[1] 1 – h – 8 – Maren Hansdatter [1812 – ]
[1] 2 – Christen Laugesen [1730 – ]
[1] 3 – Christopher Laugesen [1732 – ]
[1] 4 – Mette Laugesdatter [1736 – ]
[1] 5 – Anne Laugesdatter [1738 – ]
[1] 6 – Peder Laugesen [1740 – ]
[1] 7 – Hans Laugesen [1744 – ]

Lauge Nielsen’s forældre
Niels Møller
Ref. ls Noter 
Født: Omk 1635 Død:1710 SigDøbt: Begr: Idom

Ægtefælle / partner #1 – viet Omk 1695, med:
Ane Christoffersdatter

Ægtefælle / partner #1 – viet Omk 1695, med: Niels Møller født Omk 1635, – død 1710, Sig
Børn:
[1] 1 – Lauge Nielsen [1698 – 1783] &Mette Christensdatter
[1] 1 – a – Niels Laugesen Sig [1727 – 1810] &Maren Jacobsdatter
[1] 1 – a – 1 – Lauge Nielsen Fuglsang [1753 – 1828] &Maren Jensdatter ==>
[1] 1 – a – 2 – Jacob Nielsen [1755 – ]
[1] 1 – a – 3 – Mette Catrine Nielsdatter [1757 – ]
[1] 1 – a – 4 – Mette Kirstine Nielsdatter [1758 – 1828]
[1] 1 – a – 5 – Jacob Nielsen [1760 – ]
[1] 1 – a – 6 – Marianne Nielsdatter [1762 – ]
[1] 1 – a – 7 – Maren Nielsdatter [1764 – ]
[1] 1 – a – 8 – Hans Nielsen Junge [1767 – 1845] &Sidsel Poulsdatter ==>
[1] 1 – b – Christen Laugesen [1730 – ]
[1] 1 – c – Christopher Laugesen [1732 – ]
[1] 1 – d – Mette Laugesdatter [1736 – ]
[1] 1 – e – Anne Laugesdatter [1738 – ]
[1] 1 – f – Peder Laugesen [1740 – ]
[1] 1 – g – Hans Laugesen [1744 – ]

Noter for Niels Møller

Niels Møllers fødested er ukendt. Omkring 1696 overtager han fæstet af Sig i Idum sogn. Han er da en ældre mand og har sikkert været møller et andet sted. Adr.: Sig, Idum kirkevej 4, Idum

Noter for Ane Christoffersdatter

Ane Christoffersdatter er noget yngre end Niels Møller, måske er hun datter eller enke af forgængeren i Sig? Lauge Nielsen er hendes eneste ægtefødte søn, han bliver fæster efter sin mor i 1727, efter hun har haft styret af gården siden mandens død i 1710.

Ane Christoffersdatter har et eller flere børn, ifølge bogen “Livsrørelser” har efterkommere af disse børn, “mørke næsten sorte øjen med sydlandsk teint, der tyder på sydlandsk blod i slægten””

Niels Jacobsen
(1658 – 1747)
Kirsten Madsdatter
(1661 – 1730)
Jens Poulsen
(1634 – 1716)
Maren Knudsdatter
(1644 – )
Jacob Nielsen
(1693 Straasø, Vind – 1761 Straasø, Vind)
Karen Jensdatter
(1690 Vindby, Vind – 1741 Straasø, Vind)

Maren Jacobsdatter

SLUT